Förbundsstämman 2016-06-03--05

Årets Förbundstämma ägde rum den 3 juni - 5 juni 2016 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta, Håbo kommun. Riksföreningens representant vid Förbundsstämman var Tore Österman som ersatte ordförande Björn Johansson som inte kunde närvara.

Alla närvarande vid Förbundsstämman hälsades välkomna av Håbo kommuns kommunalråd Katarina Lund som också själv har en reumatisk diagnos. Förutom att välkomna oss till kommunen berättade hon om kommunens sevärdheter vilka är många.

Något av det som kom fram under de här dagarna var;

  • 2015 hade varit ett Jubileumsår för Reumatikerförbundet som fyllde 70 år och året hade ägnats stor del åt diagnosen artros som är en av de största diagnoserna inom förbundet.
  • Som 1e vice ordförande valdes Ingrid Burman och till hösten ska förslag om vem som kommer att ersätta den avgående ordföranden vara klart.
  • Ett stadgeändringsförslag förelåg från Förbundsstyrelsen där bland annat vi som riksförening fått kravet att ha våra årsmöten senast till februari månads utgång. Riksföreningen lämnade in en önskan om inte ändra utan ha kvar mars månads utgång som mötesmånad. Då det tydligen var fler som hade synpunkter på ändringarna så återremitterades förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar. Vi kan således fortsätta våra årsmöten som tidigare.
  • Med webbplatsen 1177.se och med hjälp av bankid och personnummer ska vi alla ha möjlighet att läsa våra journaler på nätet.
  • Medlemsavgiften kommer efter beslut inte att höjas under år 2017.
  • Slutar kroppen vid knäna? Många har reagerat på att det är svårt att få sjukvården att ställa upp med utbildad medicinsk fotsjukvård och försök att få ändring på det bör göras.
  • En långsiktig verksamhetsplan för åren 2017-2021 presenterades.
  • Nästa årsstämma blir den 3-4 juni 2017, plats meddelas senare.

Reumatikerdistriktet i Uppsala som var årets "stämmovärd" firade samtidigt sitt 50-års jubileum.

Tore Österman hade tidigare vid vårt Vårmöte i Linköping i år fått uppgiften att representera Riksföreningen Småkärlsvaskuliter om inte ordförande Björn Johansson hade möjlighet att närvara.
Läs Tore Östermans Minnesanteckningar som bilaga nedan. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.