Årsmöte 2016-03-19

I samband med att Vårmötet ägde rum i Linköping hölls Riksföreningen Småkärlsvaskuliters årsmöte den 19 mars 2016. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016
med Riksföreningen Småkärlsvaskuliter

Du kallas som medlem i Riksföreningen Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet till årsmöte.

DAG: Lördagen den 19 mars 2016
TID: Klockan 16.30
PLATS: Scandic Frimurarehotellet i Linköping
           Sankt Larsgatan 14

Årsmötet behandlar stadgebundna frågor som verksamhets-, ekonomiskberättelse och revisionsberättelse för 2015, Budget och verksamhetsplan för 2016 samt val av styrelse och andra förtroendeuppdrag
Dagordningen för mötet finns i kallelsen, som finns tillgänglig nedan i separat dokument.
Handlingarna till årsmötet kommer att finnas på vår webbsida och vid årsmötet.
De som inte har för avsikt att delta på årsmötet eller inte har tillgång till e-post kan få årsmöteshandlingarna hemskickade genom att anmäla önskemål till Björn Johansson på e-postadress 
eller på 070 - 632 81 27.

Handlingarna till årsmötet skall finnas tillgängliga 10 dagar före årsmötet, enligt stadgarna.

Välkommen att närvara!
Styrelsen 

13 personer närvarade vid 2016 års årsmöte i lokal Tellus på Scandic Frimurarhotellet i Linköping.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls, med genomgång av tillhörande handlingar.

Vid mötet beslutades att utöka Riksföreningens styrelse med en ordinarie styrelseledamot ytterligare, så att den nu uppgår till 6 ordinarie och 2 ersättare, totalt 8 personer. Styrelsen välkomnar Ann-Marie och Fredrik som ersättare. Fredrik har diagnosen EGPA (tidigare Churg-Strauss) och Riksföreningens ordförande Björn Johansson är glad att det nu finns en person i styrelsen med det perspektivet.

Innan årsmötet hölls hade Riksföreningens medlemmar diskuterat ett antal frågor med avseende på den verksamhetsplan för 2016 som mötet skulle anta.
En diskussion hölls om vad som kan göras för att på ett bra sätt informera patientgruppen med småkärlsvaskuliter och allmänheten om att Riksföreningen finns och vad den gör. Är den verksamhet Riksföreningen har rätt upplagd? De närvarande diskuterade om hur många möten det skall vara per år, och vilken typ. Är den nuvarande modellen bärkraftig även i framtiden?
Det fanns enighet kring att man kanske skall prova mindre möten och som även är öppna för allmänheten, likt det öppna mötet som Riksföreningen hade i Lund i november 2015. Men samtidigt behålla det '12-12' möte, lördag lunch- söndag lunch, som brukar vara på våren och som kombineras med årsmötet.
Det behövs tas nya grepp för att få in fler medlemmar och tanken med diskussionen var att få fram nya idéer. Något av det som nämndes var att ett samarbete med reumatologerna hade varit bra. Sådant fungerar bra på något ställe i landet och sämre på andra ställen, kanske hade man då kunnat samarbeta direkt med Svensk Reumatologisk Förening, vilka organiserar landets reumatologer. Våra medlemmar har ju nyttig kunskap om sina respektive diagnoser att kunna dela med sig utav.
Ett annat förslag var att skaffa ett 'skyltfönster' i sociala medier, genom en öppen sida på Facebook. Till skillnad från som idag där det finns en Facebookgrupp för riksföreningens medlemmar, kan man med en Facebooksida på ett bättre sätt nätverka med 'branschfolk' och allmänhet, även om de inte är medlemmar i vår förening.
Ordförande lät de närvarande förstå att om det finns någon som sitter på vad man tror kan vara ett bra förslag eller en bra idé så tveka inte utan sätt igång med det.
Årsmötet antog verksamhetsplanen och anmodade samtidigt styrelsen om att denna bör vidare handlägga den diskussion som förts, så får framtiden utvisa vad detta kan ha gett. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.