Riksföreningen Småkärlsvaskuliter Årsmöte 2015-03-21

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet höll sitt årsmöte lördagen den 21 mars 2015, på Reumatikerförbundets kansli Alströmergatan 39 i Stockholm.

Mötesdeltagarna samlades inledningvis för en snabb kopp kaffe. Därefter hölls årsmötesförhandlingarna.

Caroline Åkerhielm på Reumatikerförbundets kansli fick förtroendet att vara årsmötets ordförande. Vid sin sida hade hon Suzanna Jansson som också sitter på Reumatikerförbundets kansli.
Sedan Riksföreningen Småkärlsvaskuliters ordinarie ordförande inte kunde närvara hade Björn "Nalle" Persson fått uppdraget att ordna för att årsmötet kunde hållas. Denna kontaktade då kansliet och Caroline Åkerhielm och fick snabb respons. Därför blev det möjligt att hålla årsmötet på kansliet och det dessutom på en Lördag när kansliet egentligen inte är öppet. 
Vid årsmötesförhandlingarna inledde Caroline Åkerhielm med att säga att förbundet var glada att kunna hjälpa till i denna situation som nu hade upstått, eftersom det faktiskt är det förbundet är till för. Riksföreningen är såklart väldigt tacksamma för denna tjänst.

Under förhandlingarna togs upp bland annat att distrikt/riksförening i år får 15 000 kronor i bidrag att använda för aktiviteter i samband med firande av 70-års jubileumet. Detta betalas ut Mars/April och även om det inte kan användas behöver inte pengarna redovisas. Det framkom att det finns förslag om någon aktivitet till hösten och då troligen förlagt till Skåne.
Vid punkten antagande av nya stadgar, förklarades att detta var nödvändigt även om dessa stadgar redan hade blivit antagna på Förbundsstämman 2014, då varje distrikt och förening/riksförening alla är egna juridiska enheter. Till exempel kan det bli problem om en sådan juridisk enhet fått motta ett testamenterat arv och det inte finns antaget dessa stadgar.
För förtydligande berättade Caroline att det handlar om en revidering av de senast antagna stadgarna. Det är alltså inte frågan om helt nya sådana.
En kort genomgång av de ändringar som gjorts:
Paragraf nr3 är till för att förtydliga vad som är förbundets uppgift. Detta hade tagits bort till år 2010 men har nu återinförts då det visat sig att enbart "visionen" inte varit tillräckligt tydlig.
Paragraf nr4 om arv, testamenten etc. pengar som tillfaller förbundet går in i dettas ekonomiska redovisning. Om inte testator har angivit något annat särskilt ändamål går sådana ekonomiska medel till ändåmål som beskrivits i paragraf nr3.
Ekonomiska medel som sätts in på Förbundets 90-konto går enbart till forskning. Om förbundet förvärvar fast egendom går denna till försäljning för att omsätta dessa i kapital. Testator kan om man så önskar ange ett precist eller särskilt ändamål, förbundet ser då till att genomförs i enlighet med dennes önskemål.
Paragraf nr15 om "jäv". Man kan inte sitta i en styrelse på samma nivå som man har anställning. Är man anställd på förbundet kan man inte sitta i dess styrelse, man kan dock sitta i ett distrikts eller en förenings styrelse.

Årsmötet avslutades och därefter bjöds det på kaffe och smörgås. Det var totalt 12 personer som kunnat närvara.

Det omtalades också att årets Förbundsstämma kommer att hållas i Stockholm, på Friends Arena i Solna den 29 - 31 maj.

Två nya medlemmars reflektioner

Efter att ha kommit tillbaka hem från Stockholm där Riksföreningen Småkärlsvaskuliter höll sitt årsmöte delar vi med oss av några av våra reflektioner.

Det var väldigt trevligt att få närvara vid detta årsmöte, som var det första inom riksföreningen som vi varit med vid.
Det var lite speciellt att vara en av få deltagare som inte själva har någon vaskulitsjukdom. Trots detta blev vi väl bemötta och många tyckte det var intressant att få veta vad anledningen var till att man då valt att bli medlem i Riksföreningen Småkärlsvaskuliter.

Den intressanta historien börjar med vårt absolut första möte med riksföreningens ordförande Björn Johansson, som var när Reumatikerdistriktet Skåne hade en diagnosträff i Eslöv den 4 oktober år 2014.
Till detta tillfälle var bland andra Björn Johansson inbjuden att berätta för oss om vad småkärlsvaskuliter är och om Riksföreningen Småkärlsvaskuliter.
Vid detta otroligt intressanta föredrag föddes ett intresse att ta reda mer om dessa för oss okända diagnoser, som trots allt många fler än vad man tror drabbas utav. Därför bad vi att få komma på och delta vid det Höstmöte som Björn Johansson omnämnde och som lämpligen skulle hållas just i Lund i Reumatikerdistriktets lokal.

Vid detta höstmöte fick vi höra flera deltagares mycket intressanta livsberättelser och om hur deras sjukdom debuterade. Denna information, och även den inbjudne docent och överläkare Kerstin Westmans intressanta föredrag om njurmedicin, gav oss ny kunskap som vi tacksamt tog till oss.
Vi blev mycket glada över möjligheten att få närvara vid detta möte och fter att ha smält denna nya kunskap föddes idéen att kanske kunna få bli stödmedlemmar i Riksföreningen för att kunna få mer kunskap om vaskulitsjukdomar och kunna sprida denna.

När vi så blivit medlemmar blev vi kallade till årsmötet 2015.
Våra intryck från detta tillfälle är utan tvivel mycket positiva. Trots att man berättade att man faktiskt inte själv hade någon vaskulit blev vi otroligt väl emottagna av de övriga medlemmarna som utan att tveka bjöd in oss i gemenskapen. Den lilla nervositet vi hade känt över hur reaktionen skulle bli när vi plötsligt dök upp på detta möte släppte snabbt. Vid samvaron före och efter att mötet hade hållits kunde man tydligt känna en familjär stämning inom denna väldigt sammansvetsade grupp som verkade känna varandra utan och innan, men som ändå kunde öppna upp för ytterligare några personer som egentligen inte hade mycket gemensamt med de övriga.

Vi kan bara känna att detta kommer att vara en stor tillgång för oss, och tanken blir då automatiskt, att om då vi tycker så, hur stor tillgång måste då inte Riksföreningen vara för dem som har dessa vaskulitsjukdomar. Känslan vi får är att vi verkligen vill kunna hjälpa till på vilket sätt vi än kan, att sprida kunskap om vaskulitsjukdomar och att det faktiskt finns en förening för personer som lider av dessa sjukdomar. En förening där man kan få träffa och umgås med andra som är i samma situation som en själv, och där man kan få råd, stöd och hjälp.
Det är ju tillåtet inom Reumatikerförbundet att tillhöra två föreningar och om fler skulle kunna bli stödmedlemmar i Riksföreningen Småkärlsvaskuliter skulle det ge både mer resurser till föreningen men också större möjligheter att nå ut till fler med sitt budskap.
Vi ser med stort intresse på framtiden och vad vi kommer kunna bidra med till föreningen. En sak är helt ställt utom tvivel: vi vet att vi aldrig kommer att behöva ångra att vi beslutade oss för att bli stödmedlemmar i Riksföreningen Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet!

Ann-Marie och Mikael Tholander, nyblivna medlemmar i Riksföreningen.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.