Vår historia

Riksföreningen för Småkärlsvaskuliter grundades av en kvinna vid namn Carolyn Griffiths och hette då Wegenersföreningen och låg i Jönköping.
2007 tillsattes en styrelse i Lund och samma år fick föreningen även en representant i Reumatikerförbundets stadgekommité då man inlett diskussioner med Reumatikerförbundet om att ingå i detsamma. Där gavs föreningen status som ett eget organisationsled inom förbundet. Sedan 2008 ingick föreningen officiellt som en del i Reumatikerförbundet.
Vid ordförandekonferensen under Förbundsstämman 2009 ingicks en överenskommelse som gick ut på att eftersom föreningen inte har många medlemmar skulle dess ordförande ha möjlighet att vara både huvudmedlem i Reumatikerförbundet respektive föreningsmedlem i lokal förening, detta gav större ekonomiska resurser.

2012 fick Wegenersföreningen ett nytt namn "Riksföreningen Småvaskuliter inom Reumatikerförbundet", numera oftast kallad Riksföreningen Småkärlsvaskuliter.

Föreningen skulle verka för ökad kunskap speciellt inom vården om småkärlsvaskuliter särskilt GPA "Granulomatos med polyangit" (tidigare Wegeners) att öka kunskap bland patienter om sin sjukdom, möjlighet att dela erfarenheter. Informera om forskningsrön och tillgängliga behandlingsformer. Framför allt ville man öka kunskap och sprida information om sjukdomarna till patienternas anhöriga.
Riksföreningen har försökt att skapa ett form av nätverk genom internationellt samarbete/kontakter med liknande nätverk/föreningar i Danmark och USA och en mängd föreläsare.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.