Välkommen till Riksföreningen Småkärlsvaskuliter

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter är en rikstäckande förening inom Reumatikerförbundet som organiserar medlemmar med vaskulitsjukdomar i småkärlen, så kallade småkärlsvaskuliter.

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med vaskulitsjukdom i småkärlen, så kallad småkärlsvaskulit. Vi har 117 medlemmar som byter erfarenheter, stödjer varandra och har trevligt tillsammans.

Vi finns nu på Facebook också.

Riksföreningens mål

Vårt mål är att alla reumatiker med vaskulitsjukdom är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

Riksföreningens uppgift

* Verka för att kunskaperna om småkärlsvaskuliter ökar i samhället. I synnerhet inom vårdens olika delar.

* Verka för att de som drabbats av någon av småkärlsvaskuliterna ges ökad kunskap om sin sjukdom och erbjuds möjlighet att få dela sina erfarenheter med andra. Som medlem ska man få del av nya forskningsrön och behandlingsformer.

Riksföreningens tillhörighet

Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 25 distrikt och 176 föreningar över hela landet.

Riksföreningen organiserar

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter organiserar personer med diagnoser som inordnas under begreppet primära småkärlsvaskuliter. De primära småkärlsvaskuliterna delas in i två grupper – ANCA associerade vaskuliter och Immunkomplex vaskulit.

De ANCA-Associerade vaskuliterna är:

 • Granulomatos med polyangit - GPA
  (tidigare Wegeners granulomatos)
 • Mikroskopisk polyangit - MPA
 • Eosinofil granulomatos med polyangit - EGPA
  (tidigare Churg-Strauss)

Dessa diagnoser presenteras närmare under rubriken Diagnosinformation.

De Immunkomplexa vaskuliterna är:

 • Anti-glomerulär basalmembrans vaskulit (Anti-GBM)
 • Kryoglobulemisk vaskulit
 • IgA-vaskulit (tidigare Henoch-Schönlein)
 • Hypokomplementemisk urtikariell vaskulit (HUV)
Riksföreningens medlemmar består i huvudsak av personer med ANCA-associerade vaskuliter, där GPA är den absolut största gruppen och därefter kommer MPA och mest ovanlig är EGPA.
Riksföreningen har idag kompetens och kontaktpersoner för de ANCA-associerade vaskuliterna. Vi saknar däremot kunskaper om de Immunkomplexa vaskuliterna men hoppas på att personer med dessa diagnoser visar sitt intresse för vår förening. Vi behöver utöka våra kunskaper och knyta till oss kontaktpersoner som kan hjälpa oss och dela med sig av sina erfarenheter. Framför allt behövs dessa personer för att stödja och byta erfarenheter med andra med samma diagnos.
Har du en småkärlsvaskulit är du välkommen i vår gemenskap.

Medlemskap i Riksföreningen

Som medlem träffar du personer med småkärlsvaskuliter som:

 • får information
 • 4 nyhetsbrev per år
 • byter erfarenheter
 • tar del av nya forskningsrön och behandlingsformer
 • ger sina anhöriga möjlighet att träffa andra anhöriga
 • har roligt tillsammans

Är du medlem i Reumatikerförbundet kan du också bli medlem i Riksföreningen mot en föreningsavgift på 98 kronor per år.

Kontakta oss för mer information!
Kontaktpersonerna hittar du under rubriken "Kontakt"

0 Kommentarer
Välkommen till Riksföreningen Småkärlsvaskuliter

Vill du hjälpa till?

Vi behöver dig! Har du en diagnos inom de ANCA - associerade vaskuliterna; Granulomatos med polyangit - GPA, (tidigare Wegeners granulomatos), Mikroskopisk polyangit - MPA eller Eosinofil ...

Läs mer

Vi behöver dig!

Har du en vaskulitsjukdom? Har du någon av diagnoserna Mikroskopisk polyangit - MPA eller Eosinofil gramulomatos med polyangít - EPGA (tidigare Churg-Strauss). Då behövs ...

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.