Mikroskopisk polyangit - MPA

Mikroskopisk polyangit (MPA) tillhör de så kallade ANCA-associerade vaskulitsjukdomarna (AAV).

De ANCA-Associerade vaskuliterna är:

  • Granulomatos med polyangit - GPA, (tidigare Wegeners granulomatos)
  • Mikroskopisk polyangit - MPA
  • Eosinofil granulomatos med polyangit - EGPA, (tidigare Churg-Strauss)

 

 

Bakgrund och förekomst

MPA är liksom GPA en sjukdom som ger uppkomst till inflammationer i de små blodkärlen. Typiskt för MPA är att den oftast börjar med påverkan på njurarna. MPA är mindre förekommande än GPA. Sjukdomen drabbar i regel flera organ i kroppen. Det vanligaste drabbade organet är njurarna. I pricip har 100 % av patienterna med MPA njurpåverkan. Utan snabb behandling kan man riskera bestående njurskada.

MPA drabbar framför allt medelålders och äldre personer och är lika vanlig bland kvinnor som bland män.

Symtom

Lungorna drabbas hos ca. 50 % av patienterna, som får andfåddhet, hosta eller i värsta fall lungblödningar som kan vara mycket allvarliga. Andra symtom kan vara ledvärk och svullnad, muskelvärk, domningar eller svaghet i till exempel en fot på grund av att blodkärlen till nerverna blir inflammerade och förekomst av hudutslag.

Allmänsymtom som feber, trötthet och viktnedgång är mycket vanligt.

Hur ställs diagnosen?

För att ställa diagnosen ska man ha typiska symtom och i labprover oftast hög sänka, blodbrist, försämrad njurfunktion. Även vid MPA förekommer ANCA-antikroppar hos många patienter, då ofta så kallad MPO-ANCA, vilket i så fall talar för diagnosen.

Behandling

MPA behandlas enligt samma behandlingsprinciper som gäller för GPA.

0 Kommentarer

Inga artiklar hittades

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.