Möte med vården

Du som har problem med din hälsa måste hitta rätt i vården för att få den hjälp du behöver. Så är det också när du fått en diagnos. Oftast söker du först hjälp på vårdcentralen. Där finns det ofta flera olika sorters specialistläkare. De kan vara specialister i allmänmedicin, ortopedi eller specialister inom flera andra områden.
Du behöver inte någon remiss till vårdcentralen, men till andra specialister kan du ibland behöva remiss.

Möte med vården

Vårdgarantin

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin är lag från och med 1 juli 2010, som en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen.

Läs mer

Vårdvalet

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

Läs mer

Primärvård

Primärvård är en del av den öppna hälso- och sjukvården i Sverige. Det är oftast primärvården du först söker vård hos.

Läs mer

Vård på sjukhus

Vård på sjukhus På sjukhuset kan du få öppen- eller slutenvård. I öppenvården kommer du till mottagningen för undersökning eller ...

Läs mer

Klaga på vården

Klaga på vården Har du synpunkter, klagomål eller frågor om hälso- och sjukvård eller tandvård? Det är din r ...

Läs mer

Remiss och egenremiss

Remiss: En remiss är information om att du behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om ...

Läs mer

Läkemedel

Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.