Välkommen till Riksföreningen Småkärlsvaskuliter

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med vaskulitsjukdom i småkärlen, så kallad småkärlsvaskulit. Vi har 117 medlemmar som byter erfarenheter, stödjer varandra och har trevligt tillsammans.

Vi finns nu på Facebook också.

Riksföreningens mål

Vårt mål är att alla reumatiker med vaskulitsjukdom är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

Riksföreningens uppgift

* Verka för att kunskaperna om småkärlsvaskuliter ökar i samhället. I synnerhet inom vårdens olika delar.

* Verka för att de som drabbats av någon av småkärlsvaskuliterna ges ökad kunskap om sin sjukdom och erbjuds möjlighet att få dela sina erfarenheter med andra. Som medlem ska man få del av nya forskningsrön och behandlingsformer.

Riksföreningens tillhörighet

Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar över hela landet.

Riksföreningen organiserar

Föreningen arbetar för närvarande i huvudsak med tre småkärlsvaskuliter, de så kallade ANCA-associerade vaskulitsjudomarna (AAV).

De ANCA-Associerade vaskuliterna är:

 • Granulomatos med polyangit - GPA
  (tidigare Wegeners granulomatos)
 • Mikroskopisk polyangit - MPA
 • Eosinofil granulomatos med polyangit - EGPA
  (tidigare Churg-Strauss)
Diagnoserna presenteras närmare under rubriken Diagnosinformation.

Medlemskap i Riksföreningen

Som medlem träffar du personer med småkärlsvaskuliter som:

 • får information
 • 4 nyhetsbrev per år
 • byter erfarenheter
 • tar del av nya forskningsrön och behandlingsformer
 • ger sina anhöriga möjlighet att träffa andra anhöriga
 • har roligt tillsammans

Är du medlem i Reumatikerförbundet kan du också bli medlem i Riksföreningen mot en föreningsavgift på 98 kronor per år.

Kontakta oss för mer information!
Kontaktpersonerna hittar du under rubriken "Kontakt"

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter är en rikstäckande förening inom Reumatikerförbundet som organiserar medlemmar med vaskulitsjukdomar i småkärlen, så kallade småkärlsvaskuliter.

0 Kommentarer
Välkommen till Riksföreningen Småkärlsvaskuliter

Hjälp oss!

Är du medlem i Riksföreningen Småkärlsvaskuliter och bor i norra Sverige?

Läs mer

Du behövs !

Har du en vaskulitsjukdom? Har du någon av diagnoserna Mikroskopisk polyangit - MPA eller Eosinofil gramulomatos med polyangít - EPGA (tidigare Churg-Strauss). Då behövs ...

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.