Vårdbarometern Bildkälla: skärmdump

Vården på din ort - bra eller dålig?

Visste du att det finns en årlig undersökning som kallas 'Vårdbarometern'? Genom den kan du få reda på hur vården uppfattas i det landsting/den region där du bor.

För att ge politiker och tjänstemän kunskap om hur medborgarna upplever vårdtillgänglighet och hur man bör prioritera inom hälso- och sjukvården så finns på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) något som kallas 'Vårdbarometern'.
Det är en undersökning som mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Det ställs frågor om hur man söker information om vård, vad man anser om väntetider och tillgänglighet i vården, olika vårdformer, hur vården kan förbättras etc. De flesta frågor är gemensamma för alla landstingen, men några landsting har valt att ställa några extra frågor till sina medborgare.
Varje år intervjuas per telefon ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen, i två omgångar - en på hösten och en på våren. Samtalet tar cirka 10 minuter i anspråk.

I Vårdbarometern deltar alla Sveriges landsting och regioner. Resultatet från undersökningen ger ett bra underlag för deras planeringsarbete.

Läs mer och se hur vården i uppfattas i ditt landsting/din region här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.