Socialt aktiv på Internet bra för äldre

Att äldre kan vara aktiva på Internet kan öka deras känsla av delaktighet i samhället och kan då bidra till ett hälsosamt åldrande. Det menar man i en avhandling från Umeå Universitet.

Forskning från Umeå universitet visar att arbetsterapeuter kan främja delaktigheten, minska äldres upplevda ensamhet och stärka deras sociala kontakter med hjälp av ett särskilt program där Internet används.

Allt fler vardagliga aktiviteter kräver tillgång till internet och för att uppnå ökad delaktighet i samhället behöver vi uppmärksamma frågan hur äldre personer kan inkluderas bättre. Därför behövs ett samlat krafttag med fokus på hur äldre personers välmående kan främjas genom meningsfulla nätbaserade aktiviteter.
En av de studier som gjordes visade att äldre som utförde dagliga aktiviteter på nätet också upplevde tillfredställande delaktighet i samhället. Enligt studien kan deltagandet i nätbaserade aktiviteter främjas genom stöd och uppmuntran från personer i den äldres omgivning, genom större tillgång till teknik samt genom att identifiera vilka aktiviteter på nätet som är meningsfulla och viktiga i den äldres dagliga liv.
En uppföljningsstudie visade att de sociala aktiviteterna på nätet utgjorde ett komplement till andra sociala aktiviteter och kontakter både på och utanför internet.
Avhandlingen är skriven på engelska. 

Läs om avhandlingen här.

Läs avhandlingen här.

-
2016-02-15 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.