Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare med funktionsnedsättning.

Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare med funktionsnedsättning som får svara på frågor om hur de upplever sin vardag. undersökningspanel med deltagare med funktor om hur de upplever sin vardag. Kom med och påverka, med ditt svar.

I panelen får deltagarna mellan fyra och sex gånger per år, svara på frågor som rör tillgänglighet och livsvillkor inom exempelvis boende, arbete, transport, idrott och kultur.

Genom paneldeltagarnas svar får vi veta hur funktionshinderspolitiken fungerar i praktiken. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Svaren från Rivkraft ingår som en del i underlaget till vår årliga uppföljning av regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. Resultatet från uppföljningen presenteras i rapporten Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget som överlämnas till regeringen i maj varje år.

Vi söker fler som vill delta i undersökningspanelen Rivkraft.

Anmäl dig till att deltaga här

Källa: Myndigheten för delaktighet (MFD)

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.