Patientlagen

Sveriges riksdag har antagit en ny patientlag som började gälla den 1 januari 2015. Bakgrunden är att politikerna vill öka patientinflytandet och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Avsikten med den nya patientlagen är att tillsammans med patienterna utveckla vården så att den blir säkrare. En viktig nyhet i lagen är att patienten får möjlighet att välja utförare av offentligt finaniserad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten får också möjlighet att välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting.

Den nya lagen är ett steg i rätt riktning när det gäller att stärka patientens ställning i vården. För att få full effekt när det gäller bemötandet och delaktighet är det mycket viktigt att lagen kommuniceras både till allmänheten och vårdpersonalen.

Valmöjligheten omfattar offentligt finansierad öppenvård som bedrivs i landstingens egen regi och i den privata regi som har ett avtal med landstinget. Högspecialiserad vård ingår också under förutsättningen att vården inte kräver intagning i vårdinrättning. Om hemlandstinget ställer krav på på remiss för den aktuella vården måste patienten har en remiss för att landstinget ska bekosta vården. men kostnaden för resa och uppehälle för vård i annat landsting får patienten själv betala.

Ökade möjligheter till vård i annat landsting är bra, eftersom det finns stora regionala skillnader i utbudet och kvaliteten på insatserna. Ett stort minus är förstås att patienten själv måste stå för alla extra omkostnader, vilket innebär i princip att många då inte kan utnyttja denna möjlighet.

 

Patientlagen i korthet:

  • Informationsplikten mot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Hälso- och sjukvård ska ske i samtycke med patienten.
  • Patienten får då ökad möjlighet att få en ny medicinsk bedömning.
  • Patienten får möjlighet att själv välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

Lagen innehåller motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om bland annat vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering och val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.

Delar av lagen omfattar kommuner, landsting och regioners ansvarsområde. Andra delar gäller bara landsting och regioner.

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.