Hur mycket inflytande har patienten - på riktigt?

Allt som oftast hör vi numera i vården att patienten är i fokus, och skall kunna ha så mycket inflytande över sin egen vård. Enligt Patientlagen skall det vara så, men hur är det med i verkligheten?

Patientlagen, som trädde i kraft i januari i år, säger att man som patient skall få vara delaktig i vilken vård man får. Patientinflytande kallas det. Och man kan få uppfattningen att det faktiskt fungerar ganska bra med det inom vården idag. Men gör det det egentligen? Om detta skriver en kommunikatör på Läkemedelsverket, Lars Dagerholt, i ett blogginlägg på Läkemedelsvärlden.se

Vi hör hela tiden att hälso- och sjukvården skall lyssna på patienterna. Men samtidigt finns det många som väljer egna vägar till behandling, genom utlandsvård, eller införskaffande av läkemedel och annat vid sidan av sjukvårdssystemet. Det kan medföra onödiga risker för patienten. Det tyder också på brist på förtroende för vår svenska sjukvård. Förtroende skapas när människor upplever att någon lyssnar på dem, tar dem på allvar, delar kunskap, och investerar i att skapa en relation. Det finns många goda initiativ, i Sverige liksom i det europeiska samarbetet.

Lars Dagerholt anser att det borde gå att göra mer, och att göra det nu, när möjligheterna är större än någonsin tidigare. Det behövs bättre dialog och kontakt mellan patienter, patientföreträdare, anhöriga och allmänheten.
Det skulle kunna ge ökat förtroende för den svenska hälso- och sjukvården, och i slutänden även en bättre hälso- och sjukvård. Den stora vinnaren skulle vara patienten.

Läs inlägget här.

Källa: Läkemedelsvärlden.se

---
2016-05-24 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.