Har du fått god vård?

Vad har du haft för erfarenheter av vården, när du sökt hjälp för din sjukdom? Riksföreningen vill väldigt gärna få inblick i vilken vård våra medlemmar får på olika platser i landet.

För Riksföreningen Småkärlsvaskuliter är det viktigt att du som medlem har fått tillgång till god vård när du sökt vård för din sjukdom. Det är inte acceptabelt om det råder stora skillnader i vilken vård du får enbart beroende på var i landet du råkar bo, och vilket landsting/region du råkar tillhöra.

Det finns säkert både positiva och negativa erfarenheter våra medlemmar har gjort. Var i landet får man bäst vård mot småkärlsvaskuliter? Var är den inte lika bra? Det vill vi gärna ta reda på, och det är bara bra om det ligger så nära i tiden det går, så att vi får så aktuell information som möjligt.

Det positiva är sådant som vi kanske kan föra vidare i kontakt med vården på andra platser i landet.
Exempelvis får man på Skånes universitetssjukhus god vård, då Region Skåne i samarbete med Lunds universitet har tagit fram ett fullständigt vårdprogram för vård av vaskulitsjukdomar. Där finns också den enda, såvitt vi känner till, vaskulitmottagningen i landet. Det handlar inte om en helt egen mottagning, utan ett arbetsätt där man arbetar tvär-professionellt med kontakt mellan olika vårdenheter som öron-näsa-hals, immunologi, lungmedicin, njurmedicin, infektion etcetera. En dag i månaden kan patienter komma till denna mottagning där man får träffa just de läkare som man enligt sin aktuella sjukdomsbild har behov av just då.
Finns detta eller något liknande arbetsätt även på andra platser i landet? Berätta det gärna för oss om du vet något.

Vårt mål är att alla våra medlemmar skall kunna få tillgång till en så fullgod vård som möjligt för sina småkärlsvaskuliter, och de besvär dessa sjukdomar orsakar.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.