Föreläsning i Stockholm 2017-09-16

Ett 50-tal förväntansfulla personer hade förmånen att få lyssna till en intressant föreläsning med överläkare och reumatolog Ann Knight från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs ett kort referat nedan.
För längre sammanfattning klicka här.

Ann Knight, välkänd forskare, läkare och reumatolog verksam på Akademiska sjukhuset i Uppsala, höll en intressant föreläsning om ANCA-associerade vaskuliter, dess symtombild, behandling och aktuell forskning.
De ANCA-associerade vaskuliterna är GPA (Granulomatös polyangit), MPA (Mikroskopisk polyangit) och EGPA (Eosinofil granulomatös polyangit).

Av de 50 närvarande, varav de flesta med diagnos, hade 4 personer EGPA, 2 personer MPA, och resterande GPA. Därutöver några anhöriga och vänner till dessa.

Kort referat från föreläsningen:

ANCA-associerade vaskuliter kallas småkärlsvaskuliter eftersom de drabbar de mindre blodkärlen, både sådana som för syresatt blod från hjärtat och sådana som för syrefattigt blod tillbaka till hjärtat. Vid MPA betyder detta att de är de allra minsta blodkärlen som drabbas.
Samtliga dessa tre sjukdomar hör till de mer ovanligare reumatiska autoimmuna systemsjukdomarna. En systemsjukdom antyder att alla organ i hela kroppen kan drabbas, och så är fallet med ANCA-associerade vaskuliter.
Vanligast är det njurar, lungor, övre luftvägar och öron-näsa-hals området, samt ögon som drabbas mest. Personer som drabbas av dessa småkärlsvaskuliter får immunantikropparna PR3 eller MPO i blodet. Båda dessa tillhör de som kallas ANCA, Antineutrofil cytoplasma antikropp. Dessa antikroppar är en sak som läkare tittar efter för att upptäcka GPA/MPA/EGPA. Andelen personer som insjuknar i dessa sjukdomar uppgår till ca ett 90 tal per år, eller från 0,1 - 1,2 per 100000 invånare (data från USA).

Sjukdomarna behandlas med läkemedel som kortison (inflammationsdämpande steorid), metotrexat (cellgift), cyclofosfamid, rituximab och MMF (immundämpande läkemedel). Behandling sker i två steg. Först handlar behandlingen om att få sjukdomen att gå i såkallad remission, att den blir inaktiv. Därefter syftar behandlingen till att hålla sjukdomsaktiviteten under kontroll och förhindra återfall.

Det pågår forskning på ANCA-associerade vaskuliter både nationellt och internationellt. Det har forskats om genetik hos sjukdomen, alltså vilka gener som ligger bakom eller utlöser sjukdomen. Man vill också se om olika organsymtom orsakas av olika gener. Forskning pågår också kring om speciella miljöfaktorer kan bidra till sjukdomsdebut. Senaste forskningsrönen har också gjort att det nu finns två nya och nygamla läkemedel att använda för behandling. Ytterligare ett nytt läkemedel ingår i en pågående internationell forskningsstudie.
Tack vare den forskning som bedrivits under de senaste tiotalet år har livslängden för patienter med ANCA-vaskulit förlängts betydligt. Exempelvis vid GPA har överlevnaden gått från endast några månaders tid från debut till i 90% mer än fem års tid. Det betyder att dödligheten i dessa sjukdomar idag är väldigt låg, och det kan sägas vara endast de absolut mest svåraste fallen som möjligen skulle kunna avlida till följd av sin sjukdom. Oftast är det andra saker som orsakar det, inte ANCA-vaskuliten.

För en längre sammanfattning klicka här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.