Få sin egen läkare viktigast för patienter

Patienter värderar det högre att få träffa samma läkare och vårdpersonal hela tiden än vad de gör med digitala hjälpmedel inom vården. Det visar resultatet från en enkätundersökning bland över 4 500 patienter med kronisk sjukdom.

Undersökningen är den mest omfattande undersökningen som gjorts bland patienter med kroniska sjukdomar av NetDoktor. Över 4 500 personer med en kronisk sjukdom - exempelvis astma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller ledsjukdom - har svarat på en enkät om hur de ser på e-hälsa och digitala hjälpmedel i vården. Den genomfördes i maj-juni i år och är den hittills mest omfattande i sitt slag i Sverige.

När de kroniskt sjuka själva fick välja bland olika åtgärder för att förbättra sjukvården angav hela 78 procent "fast vårdkontakt" som det allra viktigaste. Att få uppföljning på sina provsvar, samt fler läkare och sjuksköterskor, ansågs också betydligt viktigare än vissa e-hälsotjänster, som videomöten med vårdpersonal och att lämna hälsodata elektroniskt från hemmet.
Att de mest vårdbehövande patienterna värderar det högst att få ha en fast vårdkontakt och träffa samma personal varje gång visar att det grundläggande i vården måste fungera först, att det finns någon som känner mig och min sjukdom och som kan ta emot alla dessa digitala data. Detta kan vara en viktig indikation när såväl staten som landstingen fokuserar så mycket på e-hälsa och digitalisering i vården.

Det som dock stack ut mest var att trots att enkäten besvarades av personer med kronisk sjukdom och därmed kontinuerligt vårdbehov var det endast 62 procent som angav att de hade en fast vårdkontakt. För hälften av dessa var vårdkontakten med primärvården och den andra hälften specialistläkare på sjukhus.

Omkring 60 procent av patienterna som besvarade enkäten upplevde att vården i dag fungerar mycket eller ganska bra, medan 40 procent angav mycket eller ganska dåligt.

Se hela resultatet från enkätundersökningen här.

Fördjupning

En enkätundersökning gjordes även bland läkare och sjukvårdspersonal. Se resultatet från denna här.

Källa: NetDoktor

---
2016-06-30 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.